O KONFERENCJI

Zapisz się – przejdź do formularza rejestracyjnego:

Pomeranian Offshore Wind Conference jest to kontynuacja organizowanych w 2016 i 2017 roku PONP (Pomeranian Offshore Networking Platform). PSEW nie chciał zawiesić całkowicie inicjatywy szerzenia wiedzy na temat potencjału i korzyści jakie może przynieść rozwój MEW polskiej gospodarce, w szczególności w regionie Pomorza. Dlatego też wspólnie z Business Club Szczecin postanowiliśmy zorganizować Pomeranian Offshore Wind Conference.

To dwudniowe wydarzenie, ma dostarczyć uczestnikom wiedzy na temat:

 • miejsca morskiej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym Polski,
 • projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich
 • założeń ustawy o morskiej energetyce wiatrowej,
 • wartości łańcucha dostaw oraz przygotowania portów na potrzeby budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Konferencja będzie również doskonała okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

PROGRAM POWC 2019

DZIEŃ 1 – Czwartek 16.05.2019

Godzina

Sesja

15:30 – 16:00

Rejestracja

16:00 – 18:00

SESJA OTWIERAJĄCA
Moderator: Robert Tomaszewski, Polityka Insight
Przemówienie wprowadzające: Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Prezentacje wprowadzające:

 • Miejsce morskiej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym Polski – Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich – Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Zaproszeni uczestnicy debaty:

 • Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
 • Katarzyna Krzywda, Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Monika Morawiecka, Prezes, PGE Baltica
 • Andrzej Kensbok, Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Sylwester Chruszcz, Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

18:00 – 22:00

Kolacja networkingowa – Business Club Szczecin (Czerwony Ratusz – wejście od ulicy Nowej – pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin)

DZIEŃ 2 – Piątek 17.05.2019

Godzina

Sesja

10:00 – 11:30

Moderator: Janusz Gajowiecki, Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Prezentacje wprowadzające:

 • Założenia ustawy o morskiej energetyce wiatrowej – Maciej Kapalski, Chief Expert, Ministerstwo Energii
 • Inwestowanie i wspieranie lokalnego łańcucha dostaw w regionie Pomorza zachodniego – doświadczenia i wyzwania – Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Przygotowanie portów na potrzeby budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych – Michał Śmigielski, Prezes, MAG
 • Certyfikacja offshore w Polsce – Sławomir Bałdyga, Zastępca Dyrektora Pionu Nadzorów Przemysłowych, Polski Rejestr Statków S.A.

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

 • Harmonogram budowy morskiej farmy wiatrowej – Michał Jerzy Kołodziejczyk, Manager Business Development, New Energy Solutions, Equinor
 • Turbiny nowej generacji – Andreas Mummert, Policy Advisor, Bundesverband Windparkbetreiber Offshore e.V.

13:30 – 14:30

Lunch

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

ZAPISZ SIĘ!

Zapisz się – przejdź do formularza rejestracyjnego:

LOKALIZACJA

Urząd Morski w Szczecinie

Pl. Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI

KONTAKT

Rejestracja
Marta Mosiądz
Asystent ds. Wydarzeń
PSEW
tel. +48 661-660-460
Program
Dorota Bereza
Marketing Manager
PSEW
tel. +48 665-370-868
Kontakt dla mediów: media@psew.pl